حضور ایران در جامهای ملتهای آسیا

١٩۶٨-ایران

بازی فینال:ایران

١٩٧٢-تایلند

بازی فینال:ایران٢-کره جنوبی١

١٩٧۶-ایران

بازی فینال:ایران١-کویت٠

١٩٨٠-کویت

بازی رده بندی:ایران٣-کره شمالی٠

١٩٨۴-سنگاپور

بازی رده بندی:ایران١-کویت١(در پنالتی ٣-۵به نفع کویت)

١٩٨٨-قطر

بازی رده بندی:ایران٠-چین٠

١٩٩۶-امارات

بازی رده بندی:ایران١-کویت١(در پنالتی ٣-٢ به نفع ایران)

٢٠٠۴-چین

بازی رده بندی:ایران۴-قطر٢

/ 0 نظر / 21 بازدید