قهرمانان لیگ برتر ایران

پرسپولیس تهران            ۱۳۸۱

سپاهان اصفهان          ۱۳۸۲

پاس تهران             ۱۳۸۳

فولاد خوزستان        ۱۳۸۴

استقلال تهران             ۱۳۸۵

سایپا کرج               ۱۳۸۶

پرسپولیس تهران             ۱۳۸۷

استقلال تهران        ١٣٨٨

سپاهان اصفهان        ١٣٨٩

سپاهان اصفهان       ١٣٩٠

سپاهان اصفهان        ١٣٩1

استقلال تهران        1392

فولاد خوزستان       1393

سپاهان اصفهان        1394

/ 0 نظر / 23 بازدید