حضور ایران در جامهای جهانی نوجوانان

سال٢٠٠١                       تیرینیداد و تویاگو

ایران-کاستاریکا

ایران-مالی

ایران-پاراگوئه

سال٢٠٠٩                        نیجریه

ایران٢-گامبیا٠

ایران١-کلمبیا١

ایران١-هلند٠

مرحله یک هشتم نهایی

ایران١-اروگوئه٢

سال2013                        امارات

ایران1-آرژاتین1

ایران١-کانادا1

ایران١-اتریش٠

مرحله یک هشتم نهایی

ایران١-نیجریه4

/ 0 نظر / 21 بازدید