حضور ایران در جامهای جهانی فوتسال

سال١٩٩٢

ایران١-هلند٢

ایران٧-ایتالیا۵

ایران١٠-پاراگوئه۶

مرحله یک چهارم نهایی

ایران٢-فلاند٠

ایران۴-اسپانیا٢

ایران۴-بلژیک٢

مرحله نیمه نهایی

ایران۴-آمریکا٧

رده بندی

ایران۶-اسپانیا٩

سال٢٠٠٠

ایران١-آرژانتین٢

ایران٢-اسپانیا٧

ایران٣-کوبا٠

سال٢٠٠۴

ایران٠-پرتغال۴

ایران٨-کوبا٣

ایران١-آرژانتین۶

سال٢٠٠٨                                           برزیل

ایران٣-اسپانیا٣

ایران۴-لیبی٢

ایران۴-اروگوئه٢

ایران٣-چک٢

مرحله یک چهارم نهایی

ایران٠-برزیل١

ایران۵-اکراین۴

ایران۵-ایتالیا۵

سال2012                                           تایلند

/ 0 نظر / 22 بازدید