# ایران

تاریخچه جام حذفی ایران

١٣۵۵ ملوان بندر انزلی ١٣۵۶ استقلال تهران ١٣۶۵ ملوان بندر انزلی ١٣۶۶ پرسپولیس ١٣۶٧ شاهین اهواز ١٣۶٩ ملوان بندر انزلی ١٣٧٠پرسپولیس ١٣٧٢سایپا ١٣٧٣ بهمن کرج ١٣٧۴ استقلال تهران ١٣٧۵ برق شیراز ١٣٧٧پرسپولیس ١٣٧٨ استقلال ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید

قهرمانان لیگ برتر ایران

پرسپولیس تهران            ۱۳۸۱ سپاهان اصفهان          ۱۳۸۲ پاس تهران             ۱۳۸۳ فولاد خوزستان        ۱۳۸۴ استقلال تهران             ۱۳۸۵ سایپا کرج               ۱۳۸۶ پرسپولیس تهران             ۱۳۸۷ استقلال تهران        ١٣٨٨ سپاهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید