# جام

حضور ایران در جامهای جهانی فوتسال

سال١٩٩٢ ایران١-هلند٢ ایران٧-ایتالیا۵ ایران١٠-پاراگوئه۶ مرحله یک چهارم نهایی ایران٢-فلاند٠ ایران۴-اسپانیا٢ ایران۴-بلژیک٢ مرحله نیمه نهایی ایران۴-آمریکا٧ رده بندی ایران۶-اسپانیا٩ سال٢٠٠٠ ایران١-آرژانتین٢ ایران٢-اسپانیا٧ ایران٣-کوبا٠ سال٢٠٠۴ ایران٠-پرتغال۴ ایران٨-کوبا٣ ایران١-آرژانتین۶ سال٢٠٠٨                                           برزیل ایران٣-اسپانیا٣ ایران۴-لیبی٢ ایران۴-اروگوئه٢ ایران٣-چک٢ مرحله یک چهارم نهایی ایران٠-برزیل١ ایران۵-اکراین۴ ایران۵-ایتالیا۵ سال2012                                           تایلند
/ 0 نظر / 24 بازدید

تاریخچه جام حذفی ایران

١٣۵۵ ملوان بندر انزلی ١٣۵۶ استقلال تهران ١٣۶۵ ملوان بندر انزلی ١٣۶۶ پرسپولیس ١٣۶٧ شاهین اهواز ١٣۶٩ ملوان بندر انزلی ١٣٧٠پرسپولیس ١٣٧٢سایپا ١٣٧٣ بهمن کرج ١٣٧۴ استقلال تهران ١٣٧۵ برق شیراز ١٣٧٧پرسپولیس ١٣٧٨ استقلال ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید