# حدفی

تاریخچه جام حذفی ایران

١٣۵۵ ملوان بندر انزلی ١٣۵۶ استقلال تهران ١٣۶۵ ملوان بندر انزلی ١٣۶۶ پرسپولیس ١٣۶٧ شاهین اهواز ١٣۶٩ ملوان بندر انزلی ١٣٧٠پرسپولیس ١٣٧٢سایپا ١٣٧٣ بهمن کرج ١٣٧۴ استقلال تهران ١٣٧۵ برق شیراز ١٣٧٧پرسپولیس ١٣٧٨ استقلال ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید