# فوتسال

حضور ایران در جامهای جهانی فوتسال

سال١٩٩٢ ایران١-هلند٢ ایران٧-ایتالیا۵ ایران١٠-پاراگوئه۶ مرحله یک چهارم نهایی ایران٢-فلاند٠ ایران۴-اسپانیا٢ ایران۴-بلژیک٢ مرحله نیمه نهایی ایران۴-آمریکا٧ رده بندی ایران۶-اسپانیا٩ سال٢٠٠٠ ایران١-آرژانتین٢ ایران٢-اسپانیا٧ ایران٣-کوبا٠ سال٢٠٠۴ ایران٠-پرتغال۴ ایران٨-کوبا٣ ایران١-آرژانتین۶ سال٢٠٠٨                                           برزیل ایران٣-اسپانیا٣ ایران۴-لیبی٢ ایران۴-اروگوئه٢ ایران٣-چک٢ مرحله یک چهارم نهایی ایران٠-برزیل١ ایران۵-اکراین۴ ایران۵-ایتالیا۵ سال2012                                           تایلند
/ 0 نظر / 24 بازدید