# قهرمان

قهرمانان جام ملتهای آسیا(فوتسال)

ایران                ۱۹۹۹ ایران                ۲۰۰۰ ایران                ۲۰۰۱ ایران                ۲۰۰۲     ایران                ۲۰۰۳ ایران                ۲۰۰۴ ایران                ۲۰۰۵ ژاپن                ۲۰۰۶ ایران               ۲۰۰۷ ایران               ۲۰۰۸ ایران               ٢٠١٠ ژاپن               ٢٠١2
/ 0 نظر / 23 بازدید

قهرمانان لیگ برتر ایران

پرسپولیس تهران            ۱۳۸۱ سپاهان اصفهان          ۱۳۸۲ پاس تهران             ۱۳۸۳ فولاد خوزستان        ۱۳۸۴ استقلال تهران             ۱۳۸۵ سایپا کرج               ۱۳۸۶ پرسپولیس تهران             ۱۳۸۷ استقلال تهران        ١٣٨٨ سپاهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید